Pondelok | 22.1.2018 14:49 | Meniny má Zora

Sakrálne stavby

Františkánsky kláštor a kostol v Malackách
Areál františkánskeho kláštora s kostolom Panny Márie uzatvorený múrom so štyrmi nárožnými baštami, bol dostavaný v roku 1653 počas panovania rodu Pálffyovcov v Malackách. Renesančno - barokový komplex je postavený na mieste staršieho renesančného kaštieľa Balaššovcov. K jednoloďovému pozdĺžnemu kostolu s vežou na východnej strane sa z juhu pripája trojkrídlový objekt kláštora.
K dominantám interiéru patrí hlavný oltár P. Márie - Immaculaty zo začiatku 18. storočia a epitaf Mikuláša Pálffyho, ktorý patrí k najhodnotnejším dielam barokového sochárstva na Slovensku.
V juhozápadnej časti kostola je umiestnená kaplnka Svätých schodov, symbolizujúca schody, po ktorých kráčal Kristus v Jeruzaleme k Pilátovi pontskému. Schody sú cieľom pútnikov, ktorí po nich vystupujú kolenačky.
Pod kostolom a v prístavbe kaplnkového typu sú krypty s uloženými pozostatkami členov Pálffyovského rodu, františkánskych mníchov a malackých mešťanov. Krypty sú zrekonštruované a sprístupnené verejnosti. Je tu uložené aj srdce Jána Pálffyho, zakonzervované v striebornej schránke.

Synagóga v Malackách
Typický židovský sakrálny objekt stavaný na spôsob dekoratívnej orientálnej architektúry. Stavba podľa projektu viedenského architekta V. Štiastneho bola ukončená roku 1886 pod vedením pálffyovského staviteľa Jána Terebessyho. Centrálnemu architektonickému typu dominuje v exteriéri dvojvežová juhozápadná fasáda s otvormi štýlu maurských oblúkov. Steny sú dekoratívne zvýraznené farebnou pásovou rustikou a aplikovaným ornamentom. Pôvodne okolo postavené kultové stavby sa nezachovali.

Pútnicke miesto Marianka
Marianka je jedným z najstarších pútnických miest na Slovensku. Porovnávaná býva s rakúskym Mariazellom a poľskou Czestochowou. Vznik pútnického miesta sa datuje do roku 1377, kedy tu dal uhorský kráľ Ľudovít I. postaviť kostol. Gotický kostol Narodenia Panny Márie bol dokončený v roku 1380 a kráľ Ľudovít priniesol na oltár symbol pútnického miesta – sošku Panny Márie Talénskej. Soška sa zachovala dodnes, podľa legendy ju vytvoril v roku 1030 pustovník. Koncom 17. storočia bol kostol rekonštruovaný v barokovom slohu. Vznik kláštora paulínov sa taktiež viaže k roku 1377. Rád paulínov spravoval pútnické miesto do roku 1786. Pôvodne gotický kláštor bol viac krát stavebne upravený, bol prestavaný na kaštieľ a viackrát zmenil majiteľa. V súčasnosti spravuje pútnické miesto a zrekonštruovaný kláštor Kongregácia bratov tešiteľov z Gethsemen. Pútnický areál sa nachádza v pokojnom údolí obklopenom lesmi. Jeho súčasťou je krížová cesta, šesť mariánskych kaplniek, kaplnka sv. Anny a kaplnka Svätej studne s prameňom, ktorému sú pripisované zázračné účinky. Hlavná púť sa uskutočňuje 8. septembra na sviatok narodenia Panny Márie.

Sakrálne pamiatky v Stupave
Kostol sv. Štefana uhorského kráľa bol pôvodne postavaný ako opevnený kostol v 14. storočí, ktorý sa však nezachoval. Kostol bol prestavaný Pálffyovcami v roku 1767. Pristavané boli bočné krídla a pripojené boli kaplnky zo severnej a južnej strany. Za kostolom sa nachádza ďalšia významná pamiatka – baroková kaplnka s kalváriou z roku 1713. V Stupave presnejšie v mestskej časti Mást je ešte jeden kostol. Je to barokový kostol sv. Šebestiána z roku 1701.
Stupavská synagóga bola postavená v roku 1803 podľa vzoru poľských synagóg zo 17. storočia. Vonkajšie rozmery sú 17 x 23,5 m, múry sú hrubé a masívne. Uprostred hlavnej siene sú štyri stĺpy, ktoré nesú klenby a delia priestor na dvanásť častí. Na klenbách a stenách sú ešte viditeľné krásne maľby - kobaltová a tmavočervená. Budova je v súčasnosti v schátralom stave.

Kostol vo Veľkých Levároch
Dvojvežový kostol Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch je po Šaštínskej bazilike druhým najväčším kostolom na Záhorí. Stavba vznikla na podnet viedenského arcibiskupa kardinála Kolloniča v roku 1733, na počesť 50. výročia víťazstva nad Turkami pri Viedni. V interiéry je sedem barokových oltárov z 18. storočia. V kryptách pod chrámom sú uložené pozostatky rodiny Kolloničovcov a Wenckheimovcov, ktorí sa v roku 1874 po vymretí Kolloničovcov stali vlastníkmi veľkolevárskeho panstva.

Najčítanejšie celkovo
Šport (111262x)
Zaujímavosti (71123x)
Diskusia
Prestavba železničnej stanice
Dezorientačné názvy ulíc