Sobota | 20.1.2018 04:31 | Meniny má Dalibor

Ľudová architektúra

Dolné Záhorie je súčasť moravsko-panónskej kultúrnej oblasti (Záhorie, južná Morava, Podunajská nížina, časť Dolného Rakúska a veľká časť Maďarska. Jednotlivé prvky architektúry boli v týchto oblastiach podobné. Boli tu hranice Rímskej ríše a jadro Veľkej Moravy, čo má z historického hľadiska veľký význam aj vo vývine architektúry. V minulosti Záhorie obývali najmä Chorváti a Habáni z Nemecka. Kultúrnym centrom bola Skalica.

Domy sú spravidla orientované kratšou stranou do ulice, niekedy sú však postavené aj pozdĺžnou stranou k ulici, hlavne v severných častiach Záhoria. Pre usadlosti je charakteristické, že nemajú stodoly vo dvoroch. Tie sú sústredené za dedinou alebo v jednom spoločnom stodolišti (drevenom, murovanom alebo kombinovanom). Na Záhorí sú tiež nepravidelné kopanice.

Sú indície, že v dávnej minulosti sa stavali drevené domy, ale Záhorská ľudová architektúra je dnes známa svojimy vyspelými murovanými domami s prevažne sedlovými strechami a murovanými štítmi, ktoré boli niekedy poznačené vplyvom baroka, čo je charakteristické aj pre južnú Moravu. Domy mali svetlomodrú alebo bielu farbu. Dajú sa rozpoznať aj podľa murovaného výpustku, ktorý chránil a zdôrazňoval vstup. Pre severnú časť Záhoria ako Myjavu a jej široké okolie je zasa známy tzv. "dom s výškou".

Habánsky dom je osobitým typom obytnej budovy ľudovej architektúry na Slovensku, ktorý začali na Záhorí stavať nemeckí kolonisti Habáni.
Pre ich domy je charakteristické obytné podkrovie, niekedy dokonca trojposchodové domy. Mohutné steny z nepálených tehál niesli hrazdenú konštrukciu štítu, v ktorej boli okná. Strecha bola riešená na Slovensko netypicky - slama sa namáčala do hliny a po uložení na strechu sa znova namazala vrstvou hliny. Na nej sa časom uchytil mach. Veľkou výhodou takýchto striech bola ich nehorľavosť.
Jeden celok habánskej architektúry sa zachoval v pamiatkovej rezervácií vo Veľkých Levároch.
Pamiatková rezervácia Habánsky dvor
Habánsky dvor, čo je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. Leží na juhozápadnom okraji obce Veľké Leváre. Rezerváciu tvorí 22 pôvodných viacpodlažných stavieb, vybudovaných v 17. - 19. st., organizovaných okolo bývalého štvorcového námestia. V Izerovom dome je Múzeum habánskych remesiel. Má dve vedľa seba situované námestia, na ktorých sa nachádzajú najstaršie a najvýznamnejšie objekty. Z obidvoch námestí je prístup k potoku, kde sa nachádzal mlyn a brusiareň. Habáni mali aj vlastnú školu, kaplnku a faru. Dvor mal v čase najväčšieho počtu obyvateľov vyše štyridsať objektov. Väčšina z nich sa zachovala dodnes. Dnešný, i keď starobylý výzor dvora, je poznačený modernizáciou. Slamenú krytinu nahradila pálená škridla, zmenili sa fasády domov. Ale napriek tomu, že ani tu sa čas nezastavil, habánsky dvor sa za posledných sto rokov priveľmi nezmenil.
Najčítanejšie dnes
Aktuálne dianie (3x)
Malacky (2x)
Najčítanejšie celkovo
Šport (111248x)
Zaujímavosti (71109x)
Diskusia
Prestavba železničnej stanice
Dezorientačné názvy ulíc