Sobota | 20.1.2018 04:36 | Meniny má Dalibor

Živočíšstvo

Oblasť Dolného Záhoria má druhovo pestré živočíšstvo. Z bezstavovcov sa tu vyskytujú vzácne druhy pavúkov, motýľov, vážok a chrobákov. Vo vodných tokoch žije 51 druhov rýb, pričom najväčšie zastúpenie má čeľaď kaprovitých a ostriežovitých. Z celkovo 18 druhov obojživelníkov zistených na území SR, sa na Záhorí vyskytuje 13. Z vtákov sú významné druhy viazané na vodné prostredie ako bocian biely a čierny, volavky, kormorán veľký, potápky, labute, husi a kačice. Z ďalších druhov vtákov tu hniezdia dravce - včelár obyčajný, hadiar krátkoprstý, výr skalný, myšiarka ušatá, sokol myšiar, haja červená a tmavá, myšiarka močiarna. Na Záhorí bolo zaznamenaných 25 druhov netopierov. Z väčších cicavcov sa tu vyskytujú diviak, srnec, jeleň, muflón a daniel. V poslednom období udáva nový charakteristický ráz brehovým lužným lesom aj navrátivší sa bobor.Na Záhorí zahniezdil rekordný počet hají

Haja červená na Záhorí

Na Záhorí roku 2011 zahniezdilo až šesť zaznamenaných párov vzácnych dravcov – hají červených, pričom tento počet ešte nemusí byť konečný. Haje červené patria k našim najvzácnejším druhom, v posledných rokoch na celom Slovensku hniezdili len 2 – 3 páry.

„Haja červená je nezameniteľný druh dravca. Na prvý pohľad nás upúta výrazným hrdzavo-červeným sfarbením a dlhým, hlboko vykrojeným chvostom. V rozpätí dosahuje až 170 cm, čiže je väčšia ako náš najbežnejší dravec, myšiak hôrny. Hniezda si stavia v korunách stromov, často v blízkosti riek, mŕtvych ramien alebo iných vodných plôch.“ približuje tento druh Michal Noga, z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.
Počet hají červených sa v niektorých krajinách západnej Európy z roka na rok zvyšuje, nevyrovnáva to však klesajúci počet celosvetovej populácie. Tá je sústredená v európskych krajinách, najmä v Nemecku, Francúzku a Španielsku.

Ornitológovia budú mať zamerané hniezda pod dohľadom. „Najdôležitejším krokom bude v spolupráci s Obvodnými úradmi životného prostredia vyhlásiť ochranné zóny v lesných porastoch, aby sa zabránilo rušeniu dravcov, alebo vyťaženiu hniezdneho porastu. Veľmi dôležité budú tiež kontroly po búrkach a víchriciach. Neraz sa totiž stáva, že silný vietor zhodí celé hniezdo, alebo nedospelé mláďa. V posledných rokoch sme zaznamenali prípady, kedy haje uhynuli po konzumácií nelegálne nastražených otrávených návnad, preto v lovných teritóriách tohto druhu budeme venovať zvýšenú pozornosť i tejto forme vtáčej kriminality.“ približuje ďalšie kroky ochranárov Michal Noga.

Z vyššieho počtu hají červených na Záhorí nik obavy mať určite nemusí, práve naopak. Plnia dôležitú sanitárnu funkciu v prírode, živia sa najmä uhynutými živočíchmi, ktoré nachádzajú pri cestách, či po poľnohospodárskych prácach.

Ochrana hají červených je realizovaná v rámci projektu „Ochrana dravcov, sov a bocianov na Záhorí v Dolnom Rakúsku“ ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko, zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov Ochrany dravcov na Slovensku.

Dravce Daniel a Hanka

V rámci projektu Ochrana dravcov, sov a bocianov v regióne Záhoria a Niederösterreich Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko boli v uplynulých dňoch na Záhorí označené rádiovou vysielačkou dve mláďatá vzácnych dravcov - orla kráľovského a haje červenej. Oba dravce dostali i mená - mladá haja bola pomenovaná Hanka a mladý orol Dano.

Pomocou rádiovej telemetrie bude sledovaný ich pohyb po území. „Identifikácia plodín na loviskách a následná aplikácia zistených poznatkov do poľnohospodárskej praxe je kľúčová pre ochranu orlov a iných dravcov. Údaje získané sledovaním pohybu týchto jedincov nám pomôžu porozumieť životným potrebám týchto druhov, predovšetkým nárokom na biotop, čo bude využité pri ochrane druhu v európskej sieti chránených území NATURA 2000.“ vysvetlil Vladimír Nemček z Ochrany dravcov na Slovensku. Haja Hanka i orol Dano budú sledovaní po dobu jedného roku. Po uplynutí tejto doby prestane vysielačka vysielať signál a po určitom čase sama odpadne. Na Záhorí je momentálne známy jeden hniezdiaci pár orla kráľovského a osem párov haje červenej.

Mladé orly i haje ostávajú v blízkosti hniezda niekoľko týždňov až mesiacov. Neskôr sa osamostatňujú a opúšťajú teritórium rodičov. Potulujú sa po krajine, pričom sa určitý čas zdržujú na miestach s dostatkom potravy. Na vhodných lokalitách vytvárajú často zoskupenia s inými jedincami svojho druhu či inými druhmi. Práve na týchto územiach sú ohrozené nelegálnym odstrelom a otrávením spôsobeným vykladaním otrávených návnad.

Cieľom projektu je ochrana dravcov, sov a bocianov na Záhorí. Projekt je realizovaný organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci so správou CHKO Záhorie na slovenskej strane a mimovládnymi organizáciami BirdLife Österreich a AURING na rakúskej strane. Rozvinutie spolupráce na medzinárodnej úrovni je dôležitým krokom pre účinnú ochranu dravcov a sov v prihraničných oblastiach. Projekt je podporený EÚ prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Vysielačka zachránila orlovi Danovi život

Upršané počasie so silným nárazovým vetrom v tomto období predstavuje ohrozenie pre mláďatá dravcov, učiace sa lietať. Najmä mladé orly sú ohrozené v tomto období vypadnutím z hniezda. Mláďatá po vypadnutí spravidla neumierajú hneď, na zemi sú však zranitelnejšie a zahynú na vyhladovanie alebo zabitie predátorom.

Ani nie mesiac po osadení vysielačky na orla Dana, mu táto zachránila život. Malá vysielačka pomohla predísť úhynu mladého orla: „Orol Dano bol nájdený pomocou signálu z vysielačky v hustom podraste pod hniezdom. Zrejme to bol jeden z prvých cvičných letov na hniezde, ktorý orol nezvládol. Našťastie bol v poriadku, a po umiestnení na strom bez problémov odletel.“ informoval Vladimír Nemček z Ochrany dravcov na Slovensku. Pomocou vysielačky je možné sledovať orla i haju Hanku zo vzdialenosti až 10 km. Rádiová telemetria umožňuje sledovanie pohybu a správania najmä na hniezdisku a dočasne osídlených územiach. Orol Dano je jediným tohtoročným mláďaťom orla kráľovského na Záhorí, aj preto je jeho úspešné vyletenie a prežitie dôležité. Pri mnohých nástrahách ohrozujúcich orly, ako je trávenie, nezákonný odstrel, vykrádanie či vyrušovanie, je hniezdenie úspešné iba u malého počtu párov. pripi Pomocou telemetrie, a následnej kontroly územia obývaného jedincami s vysielačkami, je možné zvýšiť šance na prežitie jedincov.

Rádiová telemetria i kontrola hniezd dravých vtákov a sov na Záhorí patria k aktivitám podporených projektom Ochrana dravcov, bocianov a sov v regióne Záhoria a Niederösterreich. Cieľom projektu je na základe medzinárodnej spolupráce, praktických a teoretických opatrení podporiť ochranu cieľových druhov a ich biotopov.

Vladimír Nemček
Ochrana dravcov na Slovensku

Šokujúci prípad zástrelu vzácneho orla v Rakúsku

Nielen na Slovensku sú dravé vtáky stále viac prenasledované. Mŕtvolu orla kráľovského, jedného z najohrozenejších európskych druhov vtákov, našli miestni ornitológovia v rieke Dyje v oblasti Weinviertel v Rakúsku, neďaleko od našej hranice.

V júli tohto roku okrúžkovali odborníci z organizácie BirdLife Rakúsko orlie mláďa a vybavili ho aj satelitným vysielačom, pomocou ktorého sledovali jeho pohyb po vyletení z hniezda. Ten sa však 19. septembra zastavil, signál prichádzal len z jedného miesta. Ornitológovia pomocou GPS navigátorov našli v rieke už len bezvládne telo orla.
Ako povedal Gabor Wichmann z BirdLife Rakúsko, mŕtvy orol uviazol v rieke a bol nájdený len vďaka satelitnému vysielaču. „Obhliadkou mŕtvoly orla bol zistený nález oloveného projektilu. V regióne žijú len tri hniezdne páry tohto majestátneho dravca, a to vďaka náročným opatreniam ochrany druhu. Orol kráľovský patrí v Rakúsku k druhom ohrozeným vyhynutím. Tento rok sa začal projekt cezhraničnej spolupráce, podporený prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý ochranu druhu podporuje permanentným sledovaním jedincov pomocou telemetrie“. – dodal Wichmann.

„Nepripustíme, aby nezodpovední jednotlivci ničili naše spoločné úspechy“, dodáva Christian Pichler, expert organizácie WWF na orliaka morského. Pobúrene reagujú na aktuálny prípad aj zástupcovia poľovníctva. „Máme pred sebou jeden celkom jasný prípad porušenia výkonu práva poľovníctva“, reaguje Dr. Peter Lebersorger z centrály Krajinského úradu poľovníctva. Orol kráľovský je podľa poľovného práva celoročne chránený. „Likvidácia dravých vtákov nie je žiadny bagatelizovateľný delikt. Naše orgány budú intenzívne spolupracovať na tom, aby takéto nezmyselné činy konečne raz patrili minulosti“.

Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa bolo podané spoločne organizáciami WWF, BirdLife a orgánmi poľovníctva a dôkazový materiál bol odovzdaný pre účely vyšetrovania. Prípad v súčasnosti prešetruje policajná inšpekcia v Bernhardsthal. Gabor Wichmann z BirdLife dodáva: „Spoločne s WWF a úradom poľovníctva budeme podporovať policajné vyšetrovanie a dôrazne bojovať proti pytliactvu“.

O situácii na Slovensku ďalej hovorí Jozef Chavko z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku: „Podobný osud usmrtenia dvoch orlov kráľovských a dvoch myšiakov lesných sme zaznamenali aj u nás začiatkom tohto roku v Trnavskom regióne. Odborným vyšetrením bolo zistené, že orly a myšiaky niekto otrávil. Žiaľ, aj na Slovensku sú každoročne postrieľané alebo otrávené chránené druhy orlov, sokolov, myšiakov, kaní, jastrabov ale aj iných druhov vtákov. Iba malé percento obetí tzv. vtáčej kriminality sa podarí nájsť a ak sú aj živé, väčšina je trvalo neschopná návratu do prírody. Náklady na ošetrenie nie sú malé, musí ich znášať štát, ktorému zo zákona vyplýva povinnosť starostlivosti o chránené druhy, ale aj mimovládne organizácie a dobrovoľníci, ktorým nie je osud dravých vtákov ľahostajný“.

Vtáčia kriminalita má narastajúcu tendenciu v celej Európe, čo dokazuje množstvo zdokumentovaných prípadov z posledných rokov. O situácii na Slovensku sa možno dozvedieť viac na www.vtaciakriminalita.sk.

Kontakt:

Jozef Chavko, k situácii na Slovensku, chavko@dravce.sk, 0903 768 394

Gabor Wichmann, k situácii v Rakúsku, gabor.wichmann@birdlife.at, +43 699 181 555 74
(v nemeckom alebo anglickom jazyku)

 

Najčítanejšie dnes
Šport (6x)
Mestá a obce (4x)
Najčítanejšie celkovo
Šport (111252x)
Zaujímavosti (71109x)
Diskusia
Prestavba železničnej stanice
Dezorientačné názvy ulíc