Streda | 17.1.2018 23:10 | Meniny má Nataša

Vodstvo

Územie Dolného Záhoria patrí do povodia rieky Moravy, ktorá sa pri Devíne vlieva do Dunaja. Morava vo svojej záplavovej oblasti vytvorila systém ramien a mokradí, veľká časť jej nivy patrí pod správu CHKO Záhorie.
Najvýznamnejšími prítokmi Moravy pretekajúcimi územím sú Rudava a Malina. Patria k viacerým krátkym tokom, ktoré pramenia v Malých Karpatoch a ďalej tečú cez Borskú nížinu. Hustota siete vodných tokov je malá, ovplyvnená rozsiahlymi územiami viatych pieskov a silne poznačená zásahom človeka / úpravy tokov a hydromeliorácie /.
Vyskytujú sa tu aj jazerá ako pozostatok po ťažbe štrku a piesku, sem môžme zaradiť jazerá v Plaveckom Štvrtku, Malých Levároch a Jakubove. Umelé nádrže vytvorené prehradením vodných tokov sa nachádzajú v blízkosti obcí Lozorno, Kuchyňa a Rohožník. Významnými vodnými plochami sú aj rybníky využívané na intenzívny chov rýb - Jakubovské rybníky, Marhecké rybníky pri Malackách a rybníky vo vojenskom výcvikovom priestore.

V obciach Malokarpatského regiónu odstraňujú následky povodní

Začiatok júna 2011 sa niesol v znamení horúčav striedajúcich sa s prívalovým dažďom, čo malo za následok vznik povodní. 7.6. toho roku sa obcami prehnali povodne v popoludňajších hodinách. Most medzi obcami Častá a Dubová bol strhnutý. V Píle zasadal 9.6. okresný povodňový krízový štáb, ktorý koordinuje záchranárske práce. Zúčastnili sa na ňom starostovia všetkých postihnutých obcí, hasiči, vojaci, policajti, zástupcovia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a situáciu bol na mieste pozrieť aj bratislavský župan Pavol Frešo. V rámci výjazdu skontroloval aj situáciu na hrádzi a rybníkoch v Budmericiach, v Štefanovej, v Doľanoch aj Častej.

Hlavným problémom je pitná voda pre obyvateľov postihnutých obcí a otázka jej dopravy. Bez pitnej vody zostalo viac ako 9000 ľudí v obciach Dlhá, Borová, Vištuk, Budmerice, Štefanová, Doľany, Častá, Dubová a Píla. Najviac ohrozená je práve obec Píla. Miestny potok strhol breh aj s desiatkami metrov cesty a podľa starostu R. Mičuneka je zničených asi 60 domov.

Situáciu v rámci Malokarpatského regiónu monitoruje spoločnosť Regionálne cesty Bratislava, ktorá už v noci zo 7.6. na 8.6. označila obchádzkové trasy v kritických úsekoch a začala s odstraňovaním nánosov bahna. Vyčistené sú úseky v obciach Štefanová, Budmerice, Modra-Široké, na Zochovej chate a horský prechod Pezinská Baba. Hasiči z Pezinka, Senca, Malaciek a Bratislavy ostávajú v postihnutých oblastiach a pomáhajú občanom pri odčerpávaní zaplavených objektov a odstraňovaní nánosov trosiek a bahna. Od stredy 8.6. pomáhajú v obciach aj vojaci, zasahuje i ťažká technika.

Provizórny most medzi obcami Dubová a Častá otvorili 11.6. 2011 za prítomnosti predsedu Bratislavskej župy Pavla Freša.

BSK predĺžil zbierku na pomoc postihnutým povodňami

Úspešnosť prvej časti zbierky, prísľub ďalších občanov a súkromných firiem rozhodli o tom, že sa v zbierke na pomoc postihnutým povodňami bude pokračovať. V prvej časti zbierky, ktorú pre Bratislavský kraj zabezpečuje nezisková organizácia Modrý Anjel, sa vyzbieralo cca 12 tisíc eur. Do zbierky sa príspevkom zapojil aj bratislavský župan Pavol Frešo.

„Vytvorenie účtu na pomoc pre ľudí, ktorých postihla povodeň, je jeden z nástrojov, ako aspoň trochu pomôcť obyvateľom zaplavených častí. Zbierka by mala byť predlžená do konca augusta, a preto dúfam, že okrem fyzických osôb sa do nej aj zo solidarity zapojí súkromný sektor,“ povedal Pavol Frešo. Na pomoc postihnutým obciam môže prispieť aj verejnosť. Bratislavská župa v spolupráci s Modrými anjelmi zriadila darcovský účet pod názvom „Pomoc občanom zasiahnutým záplavovou vlnou" - č.u.: 4013783647/7500. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na obnovu postihnutých obcí povodňami.

Jedným z dôvodov, prečo sa BSK rozhodol v zbierke pokračovať, je prejavený záujem zo strany podnikateľov, ktorí vo svojich spoločnostiach robia zbierky a daný termín na ukončenie prvej časti by nestihli.

Transparentnosť rozdeľovania peňazí je garantovaná, zabezpečená štatútom zbierky a kontrolnou funkciou Bratislavského samosprávneho kraja. Obce plánujú prioritne použiť peniaze zo zbierky na opravu poškodenej infraštruktúry.

Na člnoch proti ropovodu

V Záhorskej Vsi sa dnes uskutočnil prvý protest proti návrhu trasovať kontroverzný ropovod Bratislava – Schwechat územím Záhoria. Vyše 50 ľudí sa v sobotu (25.6) zišlo v Záhorskej Vsi na protestnom splave rieky Moravy proti alternatívnemu návrhu trasovať plánovaný ropovod Bratislava – Schwechat územím Záhoria a cez rieku Moravu. Ochranári protestnou akciou reagovali na materiál ministerstva hospodárstva, ktorý medzi alternatívne trasy možnej výstavby sporného ropovodu zaradil aj trasovanie práve týmto, z pohľadu ochrany prírody, cenným územím.

„Navrhnúť namiesto prechodu Žitného ostrova trasu cennými prírodnými oblasťami Záhoria je riešenie hodné príslovia ´z blata do kaluže´.
Ministerstvo má teraz do konca októbra predložiť dopadovú štúdiu jednotlivých navrhovaných trás ropovodu. Naším cieľom je využiť tento čas a upozorniť kompetentných, že toto riešenie je z environmentálneho hľadiska neprijateľné,“ povedal riaditeľ Greenpeace Slovensko Juraj Rizman. Účastníci protestu, vrátane viacerých rodín s deťmi, sa plavili za ochranu rieky Moravy zo Záhorskej Vsi až do Devína. Vyjadrili tak nielen svoj nesúhlas s navrhovaným trasovaním ropovodu ale zároveň na vlastné oči videli prírodné krásy rieky a jej okolia.

„Považujeme za zarážajúce, že ministerstvo hospodárstva predložilo vláde materiál o možnostiach trasovania ropovodu Bratislava – Schwechat bez toho, aby tieto zámery konzultovalo s dotknutými samosprávami, ktorých katastrálnym územím, by navrhovaná stavba mala viesť. Myslíme si, že za normálnych okolností by mal byť postup úradov presne opačný,“ doplnil Rizman.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo desať predbežných trás spojenia ropovodu Družba s rafinériou OMV pri Viedni. Trasy, ktoré sa chystá MH SR posúdiť, majú viesť buď tzv. mestským koridorom, priamo cez Bratislavu, alebo tzv. karpatským koridorom cez Malé Karpaty, Záhorie a rieku Moravu. Záverečnú časť protestu pod hradom Devín prišli okrem bežných ľudí podporiť aj starostka bratislavskej mestskej časti Devín Ľubica Kolková a známy slovenský dokumentarista Tomáš Hulík.

Národný park Dunajské luhy tento rok bez komárov!

Nationalpark Donau-Auen, GmbH, A-2304 Orth/Donau, Schloss Orth, Österreich
Tlačová správa
1. júl 2011, Bratislava - Orth an der Donau
V tesnom susedstve s Bratislavou sa rozprestiera jedinečný rakúsky Národný park Dunajské luhy (Donau – Auen). Slovenským návštevníkom ponúka možnosť nahliadnuť do života vzácnych lužných lesov. V tomto roku dokonca oveľa viac, ako za bežných okolností. Vďaka chýbajúcim jarným záplavám, je totiž v lesoch minimálne množstvo komárov, ktoré dokážu pobyt v lužných lesoch znepríjemniť, nezriedka i znemožniť.
Centrum národného parku nachádzajúce sa v zámku Orth v obci Orth an der Donau pripravilo pre slovenských návštevníkov mimoriadnu ponuku v podobe takzvaných „slovenských dní“. Ako povedal správca návštevníckeho centra NP Dunajské luhy Igor Stahl „Tohtoročné slovenské dni, ktoré začali už v apríli, sa nesú v znamení narastajúceho záujmu slovenskej verejnosti. Nasledujúce sa uskutočnia 5. júla, 29. augusta, 1. septembra a 15. septembra 2011. Iba v týchto dňoch budú pre slovenských návštevníkov k dispozícii slovenskí sprievodcovia. Centrum ponúka prehliadku zámku, avšak nie takú, na akú sme bežne zo zámkov zvyknutí. V zámku Orth nenájdete historické obrazy či starodávne zariadenie. Počas hodinovej prehliadky vás sprievodcovia prevedú netradičnými expozíciami, ako je barokové divadlo, v ktorom škriatok Faun vysvetľuje vznik lužného lesa alebo sa môžete prejsť po obrovskej leteckej snímke Dunaja. V poslednej časti našej výstavy vás prostredníctvom krátkej prezentácie oboznámime aj s inými možnostami, ako stráviť deň v NP. Jednou z nich je napríklad aj výlet na člnoch po dunajských ramenách. „
Prehliadky zámku Orth v slovenskom jazyku začínajú o 10.15, ďalej pokračujú v hodinových intervaloch o 11.15, 13.15, 14.15, 15.15 a 16.15 hodine. Miestom stretnutia je vstupná hala zámku Orth.
K zámku patrí aj atraktívny zámocký ostrov. Aj na ňom by ste však darmo hľadali rady upravených ruží, či stromov bizarných tvarov. Poslaním zámockého ostrova je priblížiť návštevníkom vzácne druhy živočíchov, ktoré by ste vo voľnej prírode nemali možnosť pozorovať. Obyvateľov dunajských luhov a ich životné prostredie približujú takmer dve desiatky stanovíšť so zaujímavosťami, ako sú vzácne korytnačky močiarne, sysle pasienkové, rôzne druhy plazov a obojživelníkov, či obľúbený podvodný svet, v ktorom možno obdivovať typické dunajské druhy rýb a mäkkýšov.
„Pre tých, ktorí sa chcú prejsť a prehliadky zámockého ostrova a zámku im nebudú stačiť, ponúka Národný park Dunajské luhy rôzne trasy vychádzok do okolitých lužných lesov pretkaných ramenami Dunaja. Všetkým návštevníkom odporúčame využiť tohtoročné obdobie mimoriadne nízkeho počtu komárov, vďaka čomu sú dunajské lužné lesy ešte o poznanie atraktívnejšie a prístupnejšie“ dodáva Igor Stahl.


Bližšie informácie poskytne:
• Igor Stahl, správca Centra NP Dunajské luhy (Donau – Auen) – slovensky hovoriaci
Tel: 0043 676 84 22 35 29, e-mail: i.stahl@donauauen.at
• Marek Brinzík, sprievodca NP Dunajské luhy
Tel: 0944 363 329, e-mail:marekbrinzik@gmail.com

Doplňujúce informácie:

Web- stránka: www.donauauen.at
Dostupná aj v slovenskom jazyku.

Informačné materiály:

 

Informačné materiály o NP Dunajské luhy sú k dispozíci aj v slovenskom jazyku priamo v zámku Orth.
Okrem letákov a brožúr približujúcich celý NP Dunajské luhy je k dispozícii aj mapa zámockého ostrova, pomocou ktorej sa vedia zorientovať aj individuálni návštevníci bez slovenského sprievodcu.

Dostupnosť:

Auto
Trasa:
Bratislava – Hainburg – Donau-Brücke (Dunajský most za Hainburgom) – ďalej smer Engelhartstetten – Pframa – Orth an der Donau, prípadne za Donau-Brücke prvá odbočka vľavo, paralelne s predošlou – cez Stopfenreuth – Eckartsau – do Orth an der Donau.

Bicykel
Dunajská cyklistická cesta
Možnosť využiť jestvujúce cyklotrasy z Bratislavy priamo do Orth an der Donau, nenáročná trasa vedie za Hainburgom cez most Donau-Brücke po dunajskej hrádzi, pozdĺž nádherných prírodných scenérií.

Najčítanejšie celkovo
Šport (111230x)
Zaujímavosti (71094x)
Diskusia
Prestavba železničnej stanice
Dezorientačné názvy ulíc