Sobota | 25.11.2017 08:50 | Meniny má Katarína

PALTOUR

Projekt PALTOUR je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská Republika - Rakúsko 2007-2013 a spolufinancovaný z EFRR. Projektových partnerov mesto Malacky a mesto Marchegg spája spoločná história rodu Pálffyovcov. Dôkazom sú pálffyovské kaštiele v oboch mestách. Projekt má za cieľ spájať palffyovským turizmom Dolné Záhorie a Dolné Rakúsko.

Východiská projektu

nedostatočná propagácia kultúrnych pamiatok v prihraničnom regióne, nízka intenzita vzťahov na poli cestovného ruchu medzi prihraničnými mestami a regiónmi, slabá informovanosť o historickej spojitosti krajín

v regióne Dolného Záhoria nedostatočné využívanie kultúrneho, historického a prírodného potenciálu krajiny, zapríčinené nízkou úrovňou manažmentu a marketingu v oblasti kultúry a cestovného ruchu

Ciele projektu

posilniť rozvoj cestovného ruchu a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj turizmu, prostredníctvom vytvorenia centier regionálneho destinačného manažmentu (RCDM) v regióne, ktoré plánujú, manažujú a marketingovo zastrešujú cestovný ruch

zintenzívniť spoluprácu samospráv, odborníkov v oblasti záchrany kultúrnych hodnôt, histórie, kultúry a turizmu

Výstupy projektu

vytvorenie viacjazyčného cezhraničného turisticko-informačného portálu, www.region-palffy.eu

rekonštrukcia časti kaštieľa v Malackách, vytvorenie galérie a izby rodu Pálffyovcov

zriadenie Regionálneho centra destinačného manažmentu (RCDM) v kaštieli v Malackách

rekonštrukcia Pálffyho archívu v Marcheggu

náučné historické okruhy s informačnými tabuľami v Malackách a Marcheggu

vytvorenie siete informačných centier a jej prepojenie na dolnorakúsku informačnú sieť

vývoj cezhraničných produktov cestovného ruchu vzájomná propagácia existujúcich kultúrno–spoločenských akcií a nových aktivít organizovaných RCDM

rotujúce putovné výstavy propagujúce partnerov a strategických partnerov projektu

organizovanie spoločných medzinárodných kultúrnych podujatí, zavedenie tradícií

Najčítanejšie celkovo
Šport (107513x)
Zaujímavosti (70820x)
Diskusia
Prestavba železničnej stanice
Dezorientačné názvy ulíc