Streda | 17.1.2018 22:57 | Meniny má Nataša

Zisterdorf

Mesto leží vo východnej časti oblasti Wienviertel na úpätí vrchu Steinberg. Tvorí ho 9 miestnych častí: Blumenthal, Eichlorn, Gaiselberg, Gösting, Grossinzersdorf, Loidesthal, Maustrenk, Windisch – Baumgarten a Zistersdorf. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1160 ako Zisteisdorf. Praveké nálezisko Gaiselberg, ktoré objavili v roku 1928, dokumentuje najstaršie stopy osídlenia územia. V 12. storočí sa toto územie spomína ako osada, ktorú vlastnil rod Kuenringovcov. V tom čase mal Zistersdorf charakter pevnosti a neskôr bol okolo nej vybudovaný násyp, priekopa a hradby. V 14. storočí sa po vymretí rodu Kuenringovcov dostal pod správu Liechtensteinovcov, neskôr Pottendorfovcov. Koncom 15. storočia sa stalo zisterdorfské panstvo cisárskym majetkom. V roku 1622 prešlo celé panstvo do rúk Rudolfa von Teuffenbach. V tomto čase tu bol vybudovaný opatrovateľský dom pre chudobných. Po jeho smrti sa majiteľmi stali Althanovci . Na začiatku 19. storočia získala celé panstvo cisárska Vojenská akadémia Márie Terézie vo Viedni. V roku 1927 kúpilo Zistersdorfské panstvo spolu so zámkom mesto Zistersdorf . V roku 1960 zámok kúpila Komora živnostníkov Dolného Rakúska, kde zriadila odbornú školu.

Medzi najzaujímavejšie historické pamiatky v Zistersdorfe patrí rímsko – katolícky kostol Panny Márie. Pôvodne bol postavený v románskom štýle, no v 15. storočí bol zrenovovaný v gotickom štýle. Barokový vzhľad, ktorý získal koncom 17. storočia, sa zachoval dodnes. Na hlavnom oltári sa nachádza obraz Nanebovstúpenia Panny Márie a socha sv. Benedikta a sv. Bernharda. Ďalšou významnou pamiatkou je kostol a kláštor františkánov, ktorý dal postaviť Rudolf von Teuffenbach. Kláštor, ktorý po odchode františkánov získal kláštor v Zwettli, prestavali na faru. Kostol sa stal mestským farským kostolom. Na hlavnej ulici stojí od roku 1747 trojičný stĺp, ktorý je postavený z kameňa dovezeného z Eggenburgu.

Toto územie má dlhú tradíciu v ťažbe ropy, o čom svedčia početné vrtné veže v okolí Zistersdorfu.

Zdroj: Kollár, D., Ovečková, J., Ovečková, M.: Slovensko – Rakúske pomoravie, Dajama 1996.

Najčítanejšie celkovo
Šport (111229x)
Zaujímavosti (71093x)
Diskusia
Prestavba železničnej stanice
Dezorientačné názvy ulíc