Streda | 17.1.2018 16:05 | Meniny má Nataša

Záhorská Ves

Záhorská Ves

Záhorská Ves je najzápadnejšou obcou na Slovensku. Obec sa prvý krát spomína v roku 1301. V minulosti bola Záhorská Ves významnou uhorskou pohraničnou obcou a vďaka drevenému mostu cez Moravu, ktorý tu stál do roku 1945 umožňovala spojenie Záhoria s Viedňou. Obyvatelia Záhorskej Vsi sú niekedy nazývaní „Uhrané“, vďaka niekdajšiemu pomenovaniu obce – Uhorská Ves. Pôvodne tu bol barokový kostol z roku 1678, ktorý sa však zrútil a v roku 1940 bol postavený nový kostol. Od roku 2001 je v obci colnica a prechod cez Moravu do protiľahlej rakúskej obce Angern je možný kompou, ktorá nepremáva pri vysokej vodnej hladine a prevádzková doba je od 5 do 22 hodiny. Vybudovaním tohto hraničného prechodu sa výrazne zlepšilo spojenie medzi Záhorím a susedným Rakúskom. Obec je železnicou prepojená so Zohorom, kde je možné prestúpiť smerom na Bratislavu. Obcou prechádza Moravská cyklistická cesta. Južne od obce sa nachádza prírodná rezervácia Horný les so zachovaným lužným lesom, jazierkami a mŕtvymi ramenami. Významnou rodáčkou je svetovo uznávaná operná speváčka Lucia Poppová.

Dni uhranského somíca

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Záhorská Ves
a spolky: Kultúrny spolok Uhranská perla,
Dobrovoľný hasičský zbor a Rybársky spolok Morava
Vás srdečne pozývajú na 9. ročník
DNÍ UHRANSKÉHO SOMÍCA
20.-21. augusta 2011
PROGRAM: SOBOTA 20.8.2011
13.00 – 15.30 Do tanca a na počúvanie hrá skupina Duo Linz a hostia
15.30 – 16.00 Slávnostné otvorenie
Mažoretkový súbor MERCI
Príhovor starostu obce JUDr. B. Šimkoviča
Príhovor členky Kultúrno – športovej komisie Obecného zastupiteľstva G. Malíkovej
18.00 – 23.00 Do tanca a na počúvanie hrá skupina Duo Linz a hostia
PROGRAM: NEDEĽA 21.8.2011
11.00 Svätá omša v kostole Sv. Michala
12.00 – 14.00 Do tanca a na počúvanie hrá skupina Duo Linz a hostia
14.00 – 15.30 Odmeňovanie osobností pri príležitosti 110. výročia založenia Záhorskej Vsi
15.30 – 16.00 TORNÁDO - divadelná skupina
16.00 – 19.00 Do tanca a na počúvanie hrá skupina Duo Linz a hostia
Sprievodné podujatia:
1. Maľovanie na tvár – Detské ihrisko Slniečko, sobota 20.08.11 od 14.-18. hod.
a nedeľa 21.08.11 od 14.-18. hod.
2. Výstava výtvarných prác detí MŠ v priestoroch klubu KSUP v KD
3. Expozícia v Uhranskom múzeu (sobota, nedeľa - 15.00 - 17.30) (KSUP)
4. Prezentácia a predaj remeselníckych výrobkov
5. Autogramiáda - Dominika Stará
Zmena programu vyhradená

Najčítanejšie celkovo
Šport (111227x)
Zaujímavosti (71091x)
Diskusia
Prestavba železničnej stanice
Dezorientačné názvy ulíc