Sobota | 20.1.2018 04:36 | Meniny má Dalibor

Vysoká pri Morave

Vysoká pri Morave

Nachádza sa v západnej časti Záhorskej nížiny na brehu rieky Moravy, ktorá tvorí hranicu s Rakúskom. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1271, ale doklady o osídlení územia siahajú až do doby kamennej. Pôvodný názov obce, ktorý sa sformoval v 16. storočí je Hochsteten. Vysoká pri Morave je dodnes obyvateľmi Záhoria niekedy nazývaná „Hochštetno“. Kostol sv. Ondreja Apoštola bol postavený v roku 1660. Obec leží v bezprostrednej blízkosti rieky a v minulosti bola časť územia pravidelne zaplavovaná. Po regulácii v štyridsiatych rokoch 20. storočia sa Morava rozvodňuje iba v priľahlých lúkach inundačného územia, ktoré je ohraničené umelou hrádzou. Celá obec leží v území CHKO Záhorie. V katastri sa nachádzajú národné prírodné rezervácie Dolný les a Horný les, ktoré sú významné ako územia so zachovaným lužným lesom a s výskytom chránených druhov flóry a fauny. V okolí obce sa nachádza aj niekoľko lokalít, ktoré sú súčasťou sústavy NATURA 2000 ako územia európskeho významu (Devínske jazero, Rozporec, Horný les a Dolný les). V blízkosti obce sa nachádza niekoľko vodných plôch, ktoré sú v letnom období využívané ako kúpaliská a spolu s riekou Moravou poskytujú veľmi dobré podmienky pre športový rybolov. Pri Lábskom jazere sa nachádza chatová oblasť. Vysoká pri Morave je významnou križovatkou cykloturistických ciest. Prechádza tadeto Moravská cyklocesta a v obci začínajú Malokarpatská magistrála a trasa smerujúca cez Malé Karpaty do Sv. Jura. Obec býva východiskovým miestom pre splav Moravy. Ubytovanie poskytujú dva penzióny. V obci má sídlo Turistická informačná kancelária NIVA.

Turnaj prípraviek

Dve družstvá prípraviek Žolík Malacky A a Žolík Malacky C sa 11.6. 2011 zúčastnili na turnaji prípraviek vo Vysokej pri Morave. V Základnej skupine prípravky A zvíťazili Malacky nad Gajarami 2:0, v zápase s Rohožníkom 5:0 a v stretnutí so Zohorom 3:0. V semifinále porazili Lozorno 2:0 a vo finále zdolali domáce mužstvo Vysoká pri Morave 1:0. V prípravke C Malacky porazili Zohor 9:0, Rohožník 2:0 a Vysokú pri Morave 7:1.

Vysoká pri Morave vďaka eurofondom krajšia a bezpečnejšia

Centrálnu časť obce Vysoká pri Morave zrevitalizovali za eurofondy. Na revitalizáciu námestia, chodníkov, zastávok a prvkov verejnej zelene získala obec cez Operačný program Bratislavský kraj nenávratný finančný príspevok v hodnote vyše 420-tisíc eur. Projekt dnes slávnostne otvorili predseda Bratislavského kraja Pavol Frešo spolu so starostom Dušanom Dvoranom.

„Podarila sa dobrá vec. Sú tu kilometre nových chodníkov, je tu revitalizované námestie a ulice, nové osvetlenie. Napriek tomu, že Bratislavská župa má obmedzené možnosti čerpať eurofondy, tie ktoré môžeme čerpať, prinášame priamo medzi ľudí,“ zhodnotil župan Pavol Frešo. Ako ďalej uviedol, snahou je vyčerpať celý rozpočet, ktorý má župa zo štrukturálnych fondov k dispozícii. Bratislavský kraj nemá prečo byť v čerpaní eurofondov diskriminovaný, to je fakt, ktorý chce čerpaním dokázať. „V spolupráci s obcami to robiť vieme. Aj tu ľudia potrebujú podporiť ako inde na Slovensku,“ dodal Pavol Frešo.

Revitalizáciu ocenil aj starosta obce Dušana Dvoran, podľa ktorého sa im vďaka verejnému obstarávaniu podarilo ušetriť približne 330-tisíc eur. „Podľa pôvodného rozpočtu boli náklady 776-tisíc eur, verejným obstarávaním sme ich dokázali znížiť na 443-tisíc eur, pričom 421-tisíc bolo hradených z fondov,“ povedal Dušan Dvoran. Vzhľadom na skutočnosť, že obec Vysoká pri Morave sa nachádza v oblasti častých záplav, starosta tiež vyzdvihol, že v rámci revitalizácie sa ako ochrana pred povodňami urobilo odvodňovanie dažďovej vody z námestia a priľahlých ulíc.

V obci sa zrevitalizovalo Námestie Oslobodenia, zrekonštruovali sa chodníky aj spevnené plochy, vybudovali sa autobusové zastávky, detské ihrisko a osadili parkové lavičky. Celková dĺžka zrekonštruovaných chodníkov predstavuje 2 143 metrov. Na námestí sa tiež zrekonštruovalo verejné osvetlenie, celkovo bolo vymenených 13 svietidiel verejného osvetlenia. V rámci revitalizácie zelene sa podľa starostu vysadilo 172 nových stromov.

Najčítanejšie dnes
Šport (6x)
Mestá a obce (3x)
Najčítanejšie celkovo
Šport (111252x)
Zaujímavosti (71109x)
Diskusia
Prestavba železničnej stanice
Dezorientačné názvy ulíc