Streda | 17.1.2018 23:01 | Meniny má Nataša

Malacky

Malacky

Malacky sú prirodzeným centrom Záhoria. Mesto sa nachádza uprostred južnej časti Záhorskej nížiny, medzi Malými Karpatmi a riekou Moravou, 30 km severne od Bratislavy. Z východnej strany mesto hraničí s Vojenským obvodom Záhorie.

Prvá zmienka pochádza z roku 1206, kedy sú Malacky spomínané ako osada pri Malinskom potoku. Rozvoj v 16. storočí súvisí s panovaním rodu Balaššovcov, ktorí sem priniesli a presadili evanjelickú vieru. Mestečko získalo trhové právo a bola tu zriadená aj prvá škola. V 17. storočí rod Balaššovcov vymrel a Malackám začal vládnuť rod Pálffyovcov. Pálffyovci presadili rekatolizáciu a v roku 1652 tu zriadili kláštor františkánov. Dali postaviť aj nový veľký kostol a kaštieľ. V roku 1771 sa Malacky stali súčasťou štátnej dostavníkovej poštovej siete. V roku 1891 bola vybudované železničné spojenie s Bratislavou a Skalicou.

Malacky disponujú niekoľkými významnými historickými pamiatkami. Kaštieľ bol postavený v prvej polovici 17. storočia pôvodne v renesančnom slohu, v roku 1808 bol klasicisticky prestavaný. Ku kaštieľu patrí aj anglický park so vzácnymi drevinami. Kaštieľ slúžil ako nemocnica, v roku 2007 ho od Rádu menších bratov františkánov kúpilo Mesto Malacky. Areál františkánskeho kostola a kláštora, obohnaný múrom s nárožnými baštami bol dostavaný v roku 1653 v barokovo – renesančnom štýle. Pod kostolom sa nachádzajú krypty s uloženými pozostatkami príslušníkov rodu Pálffyovcov a františkánskych mníchov. Nachádzajú sa tu aj vzácne relikvie Pálffyovcov a františkánov. Krypty boli sprístupnené aj pre verejnosť. V centre mesta sa nachádza synagóga z roku 1886.

Okolie Malaciek je svojim rovinatým terénom vhodné pre cykloturistiku. Malackami prechádzajú značené cyklistické cesty: Malacky – Borský Mikuláš – Senica a Záhorská cyklomagistrála. Bicyklom je dostupné aj neďaleké územie moravskej nivy. Širšie okolie Malaciek poskytuje dobré možnosti pre športových rybárov a poľovníkov. Mesto je dostupné z diaľnice D2 aj železnicou na trati Bratislava - Kúty.

Je tu viacero ubytovacích zariadení a dostatok stravovacích zariadení. V meste sa nachádza letné kúpalisko s vyhrievanou vodou, krytá plaváreň, športová hala a v zimných mesiacoch klzisko.

 

Dotácie pre gymnázium

Malacké gymnázium, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej župy, získalo v priebehu mája 2011 vďaka projektu EdTwin viac ako 4900 eur. V rámci Bratislavskej župy. Projekt sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko a je financovaný z prostriedkov Európskej únie. Zameraný je na rozvoj partnerských vzťahov škôl, tried a žiakov župných a viedenských škôl. Hlavným heslom projektu je "Vzdelávanie bez hraníc" a príprava mladých ľudí na život a prácu v regióne CENTROPE. Zameraný je na rozvoj partnerských kontaktov škôl, tried a žiakov župných a viedenských škôl.

Projekt EdTwin ponúka študentom dva druhy projektov - dlhodobé a krátkodobé partnerstvá. Projekty sú zamerané u odborných škôl na výmenu skúseností pri odbornom vzdelávaní, prax študentov, rozvoj jazykového vzdelávania, pri základných školách a gymnáziách ide o vzájomné spoznávanie kultúry, histórie, porovnanie metodiky učenia, vyučovania a pod. Pri dlhodobejšej spolupráci v oblasti vzdelávania si školy môžu naplánovať väčšie akcie, projekt trvá celý školský rok a môžu sa realizovať aj výmenné praxe, stáže žiakov. V prípade malých partnerstiev ide o jednorazové aktivity, kedy si školy spracujú projekt, nájdu spoločnú tému a realizujú výmenné stretnutia skupín žiakov - raz na Slovensku a raz vo Viedni. Dotácia na projekt je v takom prípade 750 eur.

Stretnutie veteránov

V sobotu 4.6 2011 sa v Zámockom parku a na nádvorí kaštieľa predstavia širokej verejnosti historické vozidlá z minulého storočia. Okolo dvanástej hodiny začnú defilovať parkom a časť bude priamo na nádvorí kaštieľa. Počet zúčastnených strojov by mal dosahovať číslo päťdesiat. Väčšina automobilov pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia, ale budeme sa tu môcť stretnúť aj napríklad so škodovkou ročník 1936. Celá akcia bude trvať asi hodinu.

Cena Karola Veľkého

Národným víťazom 4. ročníka Mládežníckej ceny Karola Veľkého sa stal projekt Gymnázia Malacky "Multikulturalizmus - prelínanie menšín", rozhodla o tom porota v zložení poslankyňa EP Katarína Neveďalová, poslanec EP Eduard Kukan a Ondrej Gallo, výkonný riaditeľ Rady mládeže Slovenska. Členovia poroty ocenili výber a spracovanie témy, ktorou bolo postavenie a vývoj menšín, ale aj samotnú jeho realizáciu s medzinárodnou účasťou.

Témami víťazného projektu bolo porovnanie postavenia národnostných menšín od Rakúsko-Uhorského vyrovnania roku 1867 po súčasnosť, politicko-právne podmienky národnostných menšín či možnosť vzdelávania sa v ich jazyku. Cieľom bolo cez bližšie spoznanie spoločnej histórie, zvykov, tradícií, odstrániť predsudky a problémy v spolunažívaní menšín a tak prispieť k výchove k multikulturalizmu a tolerancii. Projekt bol predstavený na záverečnej konferencii za prítomnosti širokej i odbornej verejnosti, významných hostí spoločenského a politického života, zástupcov regionálnych médií a zástupcov mesta Malacky. Zástupcovia Európskeho parlamentu a Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene vybrali tri najlepšie projekty spomedzi 27 projektov nominovaných z 27 členských krajín Európskej únie. Tri víťazné projekty získali finančný príspevok vo výške 5000, 3000 a 2000 eur.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 31.5. 2011 v Aachene. Pozvaní boli predstavitelia všetkých 27 víťazných národných projektov. Gymnázium reprezentovali na odovzdávaní cien Mgr. Alžbeta Kováčová a študentka III.A Gabriela Išpoldová.

Malačania vo Varšave

Žiaci malackých škôl, Michal Mecháček, Samuel Kollár a Pavlína Vrbová reprezentovali ku koncu školského roka Slovenskú republiku na Medzinárodných detských atletických hrách vo Varšave. Na podujatie boli nominovaní na základe najlepšej výkonnosti vo svojej disciplíne a vekovej kategórii v rámci Slovenska. Projekt International Children s Athletic Games je organizovaný s finančnou podporou IVF (Medzinárodný vyšehradský fond), poľskej nadácie "Šport detí a mládeže" pod záštitou veľvyslanectiev krajín Vyšegrádskej štvorky, pobaltských štátov a Ukrajiny, s cieľom umožniť atlétom vo veku 11-13 rokov porovnať svoje schopnosti a zažiť atmosféru veľkých medzinárodných pretekov.

Na varšavskom štadióne Orol si Pavlína Vrbová vybojovala v behu na 60 m dievčat (ročník nar. 2000) výkonom 9,14 s 5. miesto a Samuel Kollár v behu na 300 m chlapcov (ročník nar. 1998) skončil na 4. mieste v novom osobnom rekorde 40,96 s. Michal Mecháček v behu na 60 m chlapcov (ročník nar. 1998) výkonom 7,87 s získal bronzovú medailu, ktorou ho dekoroval Marian Woronin, bývalý štvornásobný Majster Európy v behu na 60 m s osobným rekordom 6,51 s, ktorý bol od roku 1984 do 2010 jediným šprintérom bielej pleti, ktorý dokázal zabehnúť 100 m pod desať sekúnd elektronicky (9,99 s).

Všetci traja žiaci prispeli k celkovému šiestemu miestu výberu Slovenska v konkurencii žiakov (ročník nar. 1998-2000) z Česka, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Poľska, Slovenska a Ukrajiny.

Kniha Záhoria 2010

Do súťaže o post "Kniha Záhoria 2010" sa zapojí 42 titulov kníh v ankete, ktorú organizujú Záhorská knižnica a Záhorská galéria v Senici spolu so Záhorským múzeom v Skalici. Jedná sa už o tretí ročník. Každá kniha, ktorá bola vydaná r. 2010 a má súvis s regiónom či už tematicky alebo autorom textovej i obrazovej časti. Nebol rozhodujúci žáner, no podmienkou bolo pridelené medzinárodné číslo ISBN. Nominované knihy určili čitatelia, autori, inštitúcie, vydavateľstvá, kníhkupci, distribútori kníh, mestské a obecné úrady. Oficiálne výsledky ankety budú zverejnené 20.10. 2011 na slávnosti spojenej s ocenením autorov najviac úspešných titulov.

Čitatelia sa môžu zapojiť do ankety hlasovaním priamo v Záhorskej knižnici v Senici a partnerských knižniciach, alebo prostredníctvom internetu na webových stránkach: www.senica.sk , www.skalica.sk , www.holic.sk , www.mckmalacky.sk . Bližšie informácie sa nachádzajú i na stránke Záhorskej knižnice Senica - www.zahorskakniznica.eu .

Projekt ROSEMAN

Výskumno-vzdelávací projekt ROSEMAN je projektom cezhraničného manažmentu bezpečnosti cestnej dopravy, je zameraný na vzorové riešenie manažmentu bezpečnosti cestnej dopravy, na implantáciu prvkov upokojenia dopravy a návrhy zmien legislatívy v oblasti bez-pečnosti cestnej dopravy.

Bilaterálny projekt ROSEMAN rieši Katedra dopravných stavieb v Bratislave spolu s rakúskym Kuratóriom pre cestnú bezpečnosť KfV a modelovými obcami Malacky a Kostolište. Malacky a Kostolište pristúpili do konzorcia riešiteľov projektu ROSEMAN ako partneri. Mesto Malacky takto na realizáciu dopravno-bezpečnostných opatrení získa 84000 € pri 5% spolufinancovaní.

Analýza nehodovosti, na štátnych a regionálnych cestách, počas obdobia piatich rokov preukázala, že v Malackách sa na ceste I/2 kumulujú smrteľné dopravné nehody a nehody s následkami na zdraví v dvoch lokalitách (obr.1):
- na vstupe do mesta v smere od Kútov (Brnianska ulica, okolie km 47),
- v centre mesta na Záhoráckej ulici, kde je najvyššia intenzita vozidiel a pohybu chodcov.

Následne vykonaná cestná bezpečnostná inšpekcia potvrdila existenciu problémov s bezpečnosťou dopravy a poskytla odporúčania pre návrh riešení. Navrhnuté dopravno - bezpečnostné opatrenia, znižujú pravdepodobnosť vzniku a intenzitu následkov dopravnej nehody práve v najproblematickejších lokalitách na ceste I/2.
Cieľom navrhovaných dopravno-bezpečnostných opatrení je dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na prieťahu cesty I/2 mestom Malacky. Ich realizácia sa očakáva už v blízkej dobe (august - september). Vo verejnom obstarávaní mesto vysúťažilo nižšiu ako rozpočtovanú cenu. Rozmiestnenie meračov rýchlosti nebude realizované súčasne s budovaním hore uvedených opatrení, avšak merače rýchlosti by mali byť inštalované do konca roka 2011.
Po realizácii navrhovaných opatrení sa očakáva zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie súčasnej dopravnej situácie. Úspešnosť a efektívnosť väčšiny opatrení v oblasti bezpečnosti cestnej premávky závisí aj od ich akceptácie verejnosťou. Realizácia projektu ROSEMAN a propagácia jeho výsledkov slúži na zvyšovanie povedomia o bezpečnosti cestnej premávky nielen v odbornej verejnosti, štátnej správe a samospráve, ale aj v laickej verejnosti.

Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Projektový asistent
STU – SvF – Katedra dopravných stavieb

Hľadanie inšpirácií v Dunajskej Strede

Vo štvrtok 25. 8. delegácia z Malaciek pod vedením primátora mesta Jozefa Ondrejku navštívila mesto Dunajská Streda, ktoré v rámci projektu Druhá šanca od roku 2009 prevádzkuje tzv. Viacúrovňové bývanie pre viac či menej prispôsobivých obyvateľov rómskej i nerómskej národnosti. Malačanov v reprezentatívnych priestoroch dubajskostredskej radnice prijala prednostka MsÚ, vedúca oddelenia sociálnych vecí, školstva a kultúry Timea Molnárová a správca viacúrovňového bývania a predseda Občianskeho združenia s názvom Inštitúcia pre romologický výskum, metodiku a praktickú aplikáciu, ktoré partnersky na základe zmluvne dohodnutých podmienok zabezpečuje chod tohto kontrolovaného bývania so špeciálnymi podmienkami, režimom a rómskym správcom.
Hostitelia boli prekvapení početnou návštevou a ocenili náš záujem vyvolaný najmä potrebou zaoberať sa akútnymi otázkami bývania ľudí z Družstevnej ulice po zbúraní čiernych stavieb, ale aj perspektívnou prípravou podmienok pre neprispôsobivých do budúcnosti. Poukázali na klady, ale i na nevyhnutné podmienky fungovania a riziká spojené s realizáciou takéhoto projektu. V Dunajskej Strede v takomto type bývania podľa zásluh (od murovaných bytov najvyššej a strednej kategórie až po kontajnerové bývanie) žije asi 400 obyvateľov. Malacky našťastie problémy takéhoto rozsahu nemajú.
Dunajskú Stredu za Malacky navštívili vedúci pracovníci MsÚ, poslankyne MsZ K Berkešová a D. Hamarová, starosta Rohožníka a predseda Klubu starostov ZOZO Peter Švaral a občianska aktivistka Zuzana Baligová, ktorá vedenie mesta na existujúci projekt v Dunajskej Strede upozornila.

Tatiana Búbelová

Ochotnícke a profesionálne divadlá v Malackách

Od 29. septembra do 2. októbra 2011 sa Malacky opäť zaplnia hercami. Tváre z obrazovky a divadelných dosiek vám predvedú svoj kumšt na divadelnom festivale Zejdeme sa na hambálku.

Na čo sa môžete tešiť tento rok? Divadlo na hambálku pod ochrannými krídlami Mestského centra kultúry Malacky pripravilo pre vás opäť bohatú nádielku ochotníckych a profesionálnych divadiel. Tento ročník Zejdeme sa na hambálku bude skutočne výnimočný.
Budete mať jedinečnú príležitosť vidieť na jednom mieste takých hercov, ako sú Lukáš Latinák, Marián Miezga, Róbert Jakab, Juraj Kemka, Martin Mňahončák či Judita Hansman. Svoje divadelné umenie predstaví v Malackách aj zahraničný hosť – z Čiech k nám príde autorské Divadlo SemTamFór, ktoré bolo ovplyvnené Šlitrom a Suchým. Okrem domáceho Divadla na hambálku zahrá svoje predstavenie aj ďalšie ochotnícke divadlo, ktoré pricestuje až z Hriňovej. Divadelné lahôdky budú už tradične pripravené aj pre deti a študentov. Ak ste zvedaví, ako zvláda herecké umenie mladá generácia divadelníkov, nesmiete chýbať na predstaveniach Základnej umeleckej školy, Detského divadelného štúdia DNH, Štúdia mladých DNH či študentov malackého Gymnázia.
Súčasťou programu budú aj sprievodné akcie, napríklad vo večerných hodinách sa môžete tešiť na príjemnú hudbu a obdivovatelia výtvarného umenia si zase prídu na svoje na výstave.
Vstupenky a permanentky si môžete zakúpiť už od 2. septembra v kine na Hviezdoslavovej ulici v Malackách. Pokladňa je otvorená vždy dve hodiny pred akýmkoľvek podujatím.

Kompletný program nájdete na http://www.divadlonahambalku.sk/stranka/zejdeme-sa-aj-s-pestrym-sprievodnym-programom

Burza

Materské centrum Vánok vás pozýva na burzu detského a tehotenského oblečenia a potrieb, ktorá sa uskutoční 24. septembra od 9.30 do 12.30 h v priestoroch materského centra na Ul. Martina Rázusa 30 v Malackách (areál CVČ).
Všetci tí, ktorí majú záujem o predaj detského a tehotenského oblečenia a potrieb na burze, ich môžu od 19. do 23. septembra v čase od 10.00 do 12.00 h priniesť do materského centra. Veci musia byť čisté a jednotlivo označené
1. menom predávajúceho,
2. poradovým číslom zo zoznamu a
3. cenou.
K veciam treba priložiť kompletný zoznam, ktorý nájdete na www.mcvanok.sk alebo vo Vánku. Bližšie informácie o podmienkach burzy Vám poskytnú vo Vánku alebo na číslach 0948 500 918 (O2) alebo 0907 240 977 (Orange).

Deň Bielej pastelky už 10-ty krát

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje jubilejný 10. ročník verejnej zbierky Biela pastelka. Spustená bola 1. júla, hlavným dňom zbierky je 21. september. Prispieť je však možné až do 31. decembra.

21. septembra sa ulice 127 miest Slovenska (vrátane Malaciek) zaplnia tímami dobrovoľníkov s pokladničkami. Dobrovoľníci odmenia každého, kto do zbierky prispeje, praktickou spinkou v tvare bielej pastelky, ktorá sa stala symbolom zrakovo postihnutých. Záujemcovia môžu zbierku podporiť príspevkom priamo do pokladničky, poslaním prázdnej SMS správy na číslo 820 v hodnote 1 € do konca tohto roka alebo vložením dobrovoľného finančného príspevku na účet zbierky číslo 4030016212/3100.

„Biela pastelka nám pomáha, aby naše služby boli dostupné každému klientovi so zrakovým postihnutím. V každom kraji a pre klienta bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je jediná organizácia na Slovensku, ktorá poskytuje klientom so zrakovým postihnutím terénne služby. Znamená to, že klient nemusí cestovať kilometre za potrebnou pomocou - naši odborní pracovníci cestujú za ním, do jeho domáceho prostredia," približuje Ivana Potočňáková, riaditeľka ÚNSS.

Takmer tretina výnosu zbierky Biela pastelka bude použitá v regióne, v ktorom sa prostriedky vyzbierali. Darcovia tak pomôžu priamo ľuďom, ktorých doslova stretávajú na ulici. Ďalšia časť čistého výnosu bude určená na zlepšenie dostupnosti a kvality našich služieb. „Strata zrakového vnímania ovplyvňuje aj tie najzákladnejšie denné úkony, ako sú starostlivosť o domácnosť, príprava jedál, cestovanie či získavanie informácií. Pre našich klientov je preto nenahraditeľná pomoc s výberom správnej kompenzačnej pomôcky, poradenstvo v právnej a sociálnej oblasti, výučba chôdze s bielou palicou či Braillovho písma," uvádza Žofia Teplická, koordinátorka zbierky Biela pastelka.

„Dá sa žiť ďalej aj bez zraku. Pochopil som to po jeho strate s výraznou pomocou pracovníkov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vážim si ich prácu, zvlášť rehabilitačných inštruktorov a sociálnych pracovníkov. Po dopravnej nehode v roku 2006 som bol skľúčený a v ÚNSS som našiel účinnú pomoc,“ hovorí Pavol Kéri, nevidiaci klient ÚNSS.

Výnos Bielej pastelky opäť vyšší

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje už 10. ročník verejnej zbierky Biela pastelka. Hlavný zbierkový deň pripadol na 21. septembra.

Do jubilejného ročníka sa zapojilo 129 miest Slovenska. Záujemcovia mohli priamo v uliciach prispieť do pokladničiek, odmenou im boli praktické spinky so symbolom bielej pastelky. Hlavný deň zbierky posilňovali tiež informačné stánky ÚNSS, ktoré vyrástli v desiatich mestách Slovenska.

Hrubý výnos hlavného zbierkového dňa predstavuje suma 75 038,71 €, ktorá je o 572,51 € vyššia než suma vyzbieraná vlani. Takmer tretina tohto výnosu, 30 %, bude použitá na pomoc zrakovo postihnutým priamo v regiónoch, v ktorých sa prostriedky vyzbierali.

„Teší nás, že i v období, ktoré pre mnohých nepatrí k finančne priaznivým, sa našli stovky ľudí, ktorí ochotne do zbierky prispeli. Výnos zbierky je zatiaľ s ohľadom na celú jej históriu najvyšší, čo si nesmierne vážime. Aj touto cestou ďakujeme všetkým darcom, ktorí nezištne poskytli pomoc slabozrakým a nevidiacim,“ vyjadrila sa Žofia Teplická, koordinátorka zbierky.

Napriek tomu, že hlavný zbierkový deň uplynul, Bielu pastelku možno podporiť do konca roka dvomi spôsobmi - poslaním prázdnej SMS správy na číslo 820 v hodnote 1 € alebo vložením dobrovoľného finančného príspevku na účet zbierky číslo 4030016212/3100.

Deň cestovného ruchu

Deň cestovného ruchu v Malackách 24. 9. so začiatkom o 8.30 h na Kláštornom námestí prinesie niekoľko prekvapení. Najviac nás teší, že zo strážených priestorov mestskej fary sa medzi pospolitý ľud dostane aj nabalzamované srdce Jána III. Antona Pálfiho. Nájdete ho počas prehliadok v jednej z pamiatok, no zatiaľ vám neprezradíme v ktorej. S láskavým dovolením dekana malackej farnosti Mgr. Jána Hudeca akoby syn jedného z najvýznamnejších členov Pálfiovského rodu Pavla IV. Pálfiho po storočiach vyšiel v ústrety davu. Touto symbolikou sa snažíme pripomenúť aj Malačanom, že vyše 300 rokov panovania Pálfiovcov v Malackách zanechalo stopy dodnes. Naoko nie sú vždy markantné, ale treba ich hľadať.

Preto všetkých pozývame – vykročme spolu Kamenným chodníkom po stopách Pálfiovcov, oddajme sa histórii a hľadaniu jej skrytých odkazov. Sprievodcovia vám ukážu františkánske gymnázium, kostol Nepoškvrnenného Počatia Panny Márie a krypty pod ním, najkrajšiu synagógu v SR, môžete navštíviť Malacký kaštieľ s dobovo zariadenou Pálfiovskou izbou (otvorené do 16.00 h).

Návštevníci môžu zájsť do Múzea a galérie MCK, navštíviť Kostol Najsvätejšej Trojice alebo starý cintorín s hrobmi viacerých významných osobností. Obed a konzumné s 10 % zľavou v reštaurácii Koliba neďaleko kaštieľa dostane každý, kto sa preukáže potvrdením o návšteve aspoň štyroch pamiatok v Preukaze návštevníka. Ten si môžu vyzdvihnúť v stánku mesta na Kláštornom námestí. Rušnú sobotu doplnia aj sprievodné podujatia – otvárací koncert dychovej hudby Malačané, predaj reklamných predmetov, darčekov a výrobkov z dielní Vstúpte, n. o., ochutnávka koláčov „z kuchyň mauackých starenek“, mažoretky, ukážky paličkovania či vystúpenia žiakov a učiteľov ZUŠ v kaštieli.

BUDETE SRDEČNE VÍTANÍ!

Víťazstvo Wildboars na Eagles Bowl 2011

18.septembra sa na prvom ročníku Eagles Bowlu - turnaji v americkom futbale, proti sebe postavili tímy Smolenice Eagles, Žilina Warriors a Wildboars Malacky. Turnaj dopadol pre Malackých diviakov viac než úspešne.

Na prvý zápas proti domácim Eagles nastúpili Malacky s trinástimi hráčmi. Celý zápas sa niesol vo vyrovnanej partií, kde napokon Malacky zvíťazili 16:14. Vďaka rozlosovaniu zápasov, Malacky po malej prestávke nastúpili na svoj druhý zápas proti Žilinským bojovníkom. Po polčase 0:0 sa napokon diviakom podarilo druhý polčas vďaka koncentrovanej ofenzíve skórovať touchdown za 6 bodov a kozmeticky upraviť ďalšími dvomi bodmi za safety na konečných 8:0 v prospech Malaciek. Malackí Wildboars sa tak mohli radovať a spoločne dvíhať nad hlavu pohár pre víťaza Eagles Bowlu.

Týmto by chcel klub Wildboars Malacky privítať nových hráčov, ktorých tento šport oslovil a zaujíma, ktorí majú záujem o šírenie dobrého mena mesta Malacky a chcú zažiť atmosféru tímového ducha, ktorý veríme že povedie tím Wildboars Malacky ku zisku ďalších víťazstiev.
Podrobnejšie info na stránke www.wildboarsmalacky.com

Slovensko – Fínsko vo futsale

Po necelom roku, keď Malacky privítali v ŠH Malina Slovinsko sa tentoraz malackým fanúšikom futsalu predstaví Fínsko. Vedenie Slovenského futsalu sa po príjemnej premiére znovu rozhodlo pre Malacky, kde našim reprezentantom urobili malackí fanúšikovia skvelú atmosféru. V januári sme porazili Slovinsko 1:0.
Tentoraz prichádza Fínsko. Zápas sa uskutoční v piatok 14.10.2011 o 18.30 v ŠH Malina. Futsalový večer sa začne o 16.45 predzápasom mladých nádejných futbalistov, futsalistov z Malaciek a Bratislavy. Zápas Žolík Malacky-Inter Bratislava by ste si nemali nechať ujsť.
Fínsko nie je slabý súper. Naši reprezentanti sa predstavili vo Fínsku vo februári 2010 a oba zápasy sme prehrali 4:2 a dokonca 6:1. Nebol to oslnivý výkon, takže doma im budeme chcieť určite tieto prehry oplatiť.
V reprezentácii nebude chýbať najlepší strelec, najlepší futsalista Slovenska Peter Haľko, ktorý bude chcieť rozveseliť nejakým gólom domáce publikum, hoci momentálne hráva v Slovmaticu, vždy si rád zahrá doma v Malackách.
Lístky budú v predpredaji od 30.9. v kníhkupectve Ľubica /Hotel Átrium/. Cena je 2€ a bude ich celkovo k predaju 380.

Dušan Radovič

Jablkové hodovanie

Tento rok sa po prvý raz Malacky zapájajú do Jablkového hodovania 2011, ktoré patrí k podujatiam uskutočňovanými pod garanciu BSK s názvom Župná jeseň. V našom meste budeme ochutnávať všetko „pečené aj tečené“ z jabĺčok ako tradičného domáceho ovocného produktu. Na ochutnávku pozývame všetkých Malačanov v sobotu 8. 10. (od 9.00 do 14.00 h) pred MsÚ, kde ich okrem ochutnávok čaká aj pestrý kultúrny program.

Ak máte sami chuť ukázať, čo sami viete z jabĺk vyčariť pre potešenie maškrtných jazýčkov, príďte medzi nás a prineste svoj príspevok a pohostite aj vy svojich spoluobčanov. Partnermi, ktorí sa postarajú o maškrtné jazýčky návštevníkov, sú MsCSS, CVČ, Vstúpte, n. o., Klub dôchodcov v Malackách a OZ Zlatý vek. Malacky aj vďaka nim doplnia ponuku ostatných zúčastnených miest.

Koordinátorom akcie na oslavu domáceho ovocného produktu a dobrôt z neho je už piaty raz Malokarpatské osvetové stredisko (MOS) v Modre. „Prvý raz sme mali po dvoch hodinách po akcii – všetko sa zjedlo, vypilo a mohli sme ísť domov,“ spomína D. Mladenovová z Modry. „Držíme palce Malackám, aby sa u nich toto obľúbené a pekné podujatie ujalo a neskôr rozrastalo. Má na to, lebo už dnes je dobre pripravené,“ povzbudila nás skúsená organizátorka.

 

Jablkové hodovanie 2011 v Malackách | 9.00 – 14.00 h parkovisko pred MsÚ

9.00 h Mažoretky ELLA Malacky
9.15 h Otvárací príhovor – primátior mesta Jozef Ondrejka
9.30 h Folklórno divadelné pásmo FS Macejko a Divadlo na hambálku (úryvky z hry Ženský zákon
v záhoráčtine)
10.30 h DFS Červené jabĺčko z Rovinky
11.00 h Tanečné štúdio Saltatrix
11.30 h Pesničky Vlada Handla (spev a gitara)

Partneri: CVČ; Vstúpte, n. o.; MsCSS, Jednota dôchodcov Malacky a Mestský klub dôchodcov, OZ Zlatý vek

Jablkové hody v Malackách sa blížia

Tento rok sa po prvý raz Malacky zapájajú do Jablkového hodovania 2011, ktoré patrí k podujatiam uskutočňovanými pod garanciu BSK s názvom Župná jeseň. V našom meste budeme ochutnávať všetko „pečené aj tečené“ z jabĺčok ako tradičného domáceho ovocného produktu. Na ochutnávku pozývame všetkých domácich i cezpoľných v sobotu 8. 10. (od 9.00 do 14.00 h) pred MsÚ v Malackách, kde na vás okrem ochutnávok čaká aj pestrý kultúrny program. Partnermi, ktorí sa postarajú o maškrtné jazýčky návštevníkov, sú MsCSS, CVČ, Vstúpte, n. o., Klub dôchodcov v Malackách a OZ Zlatý vek. Malacky aj vďaka nim doplnia ponuku ostatných zúčastnených miest. Program nájdete na www.malacky.sk. Koordinátorom akcie na oslavu domáceho ovocného produktu a dobrôt z neho je už piaty raz Malokarpatské osvetové stredisko (MOS) v Modre.

Nezabudnite na Dni nezábudiek

10. a 11. 10. sa aj Malacky zapoja do už 8. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky Dni nezábudiek, ktorú organizuje Liga za duševné zdravie SR. Koordinátorom tejto akcie je v našom meste Materské centrum Vánok. V uliciach sa budú pohybovať dobrovoľníci z radov študentov malackých gymnázií. Prispejte a získate symbolickú nezábudku, ktorá vám bude pripomínať, že ste podporili dobrú vec. Váš príspevok pomôže financovať preventívne aktivity a rozvoj siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia.
MC Vánok

Filmový festival

Fest Film Fest je filmový festival, ktorý sa bude konať v Malackách od 3.11. do 7.11. 2011. Jedná sa o 1. ročník takéhoto charakteru v Malackách organizovaný Mestským centrom kultúry MCK. Filmy poskytol filmový inštitút Expedičná kamera a Asociácia slovenských filmových klubov, k medializácii prispelo mesto Malacky. Programovo sú filmy rozdelené do piatich tém na každý deň.

3.11. sú filmy s témou "Sila človeka a jeho ducha" určené pre školy. V ponuke sú tituly Legenda o lietajúcom Cypriánovi (8.30 h), Lidice (11.00), Nicholas Winton - Síla lidskosti (14.00 h) a Kdyby tisíc klarinetů (16.00 h). Piatok 4.11. budú od 8.30 h do 12.00 h pre školy a od 18.00 h pre verejnosť predstavené filmy Gobi desert, Sám vo stene, Brahmaputra, Poslední lovci, Uruca, Mazungu, Life cycles v rámci témy „Expedičná kamera“ venovaná pamiatke zosnulého cestovateľa a cyklistu Petra Patscha. V tento deň je vstupné na celý festival 2 €. Sobota 5.11. je tématicky venovaná „Histórii, dejinám a sladkotrpkej prítomnosti“ Návštevníci môžu vzhliadnuť filmy Hranica (14.00 h), Nickyho rodina (15.30 h), Protektor (18.00 h), Vše pro dobro světa a Nošovic (20.00 h) a Český mír (21.30 h). Vstupné na jeden film 1 €. Téma „Nostalgia, humor, krása“ je nachystaná na nedeľu 6.11. pričom vstupné na jeden film je 1 €. Filmy: Až přijde kocour (15.00 h), Kdyby tisíc klarinetů (17.00 h), Fest Anča (19.00 h, prehliadka animovaného filmu) a Nuda v Brně (20.00 h).

Pondelok 7.11. bude v rámci „Projektu 100“ venovaný skvostu kinematografie z roku 1929 filmu Erotikon (20.00 h, s hudobným sprievodom skupiny Forma live). Vstupné je 2,5 €, pre členov filmového klubu 1,5 €.

Najčítanejšie celkovo
Šport (111229x)
Zaujímavosti (71094x)
Diskusia
Prestavba železničnej stanice
Dezorientačné názvy ulíc