Streda | 17.1.2018 16:04 | Meniny má Nataša

Gajary

Gajary

Gajary sa nachádzajú v rovinatom území nivy rieky Moravy a Záhorských plání. Na západnej strane obec hraničí s Chránenou krajinnou oblasťou Záhorie. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1373. Archeologické výskumy dokazujú osídlenie už v neolite. Bohaté nálezy pochádzajú z doby bronzovej a potvrdené bolo aj osídlenie z čias Veľkej Moravy. V obci je pôvodne ranobarokový kostol zvestovania Panny Márie z r. 1665 - 1673, koncom 17. stor. bol postavený obranný múr so štyrmi nárožnými baštami, ktoré neskôr prestavali na kaplnky. Gajary patrili do plaveckého panstva a vyvýjali sa ako zemepanské mestečko. V roku 1667 získali jarmočné právo. V blízkosti obce boli v minulosti brody cez Moravu a neskôr aj most do rakúskeho Durnkrutu postavený v roku 1874. Obyvatelia často odchádzali za prácou do Rakúska. Gajary bývali často sužované povodňami, jedna z najničivejších bola v roku 1926. S budovaním ochranných hrádzí sa začalo v roku 1928. Gajary sú rodiskom maliara Dominika Skuteckého (1849-1921).

Obcou prechádzajú dve významné cykloturistické trasy – Moravská cyklocesta a Záhorská cyklomagistrála. Ubytovanie poskytujú dve turistické ubytovne. Služby jazdeckej školy a jednoduché ubytovanie vidieckeho typu poskytuje farma Gladis.

Najčítanejšie celkovo
Šport (111227x)
Zaujímavosti (71091x)
Diskusia
Prestavba železničnej stanice
Dezorientačné názvy ulíc