Wednesday | 17.1.2018 23:09 | Nameday: Nataša

Routes

Trasa 1 – 3 AT Rakúska strana rieky Moravy

Spolková Krajina Dolné Rakúsko
Ak dostanete chuť v peknom počasí vyraziť na bicykle do prírody, predstavíme Vám kúsok poslednej nedotknutej prírody v okolí Dolného Rakúskeho Pomoravia.

A 1. Angern an der March – Hainburg

Trasa vedie dolnorakúskymi dominantami nivy rieky Moravy a je ideálna pre rodiny s deťmi, pre skoro nulové prevýšenie.
Trasa: Angern an der March – Oberweiden – Marchegg (WWF, palffyho kaštieľ) – Schloss Hof Mark Hof – Hainburg
Poznámka: Odporúčame mať pri sebe osobné doklady a doklad poistenca v prípade potreby. Okruh vedie väčšinou po štátnych cestách.

A 2. Bratislava - Petronell Carnuntum

Históriou preslávená obec Petronell Carnuntum Vás každoročne počas sezóny prekvapí s množstvom nových nálezov a nových zrekonštruovaných častí rímskeho centra na Dunaji. Do komplexu je pohodlný dojazd jak z Viedne tak z Bratislavy.
Trasa: Bratislava (most Lafranconi) - Wolfstahl – Hainburg – Petronell Carnuntum
Poznámka: Celá trasa vedie po cyklochodníku. Odporúčame mať pri sebe osobné doklady a doklad poistenca v prípade potreby.

A 3. Marchegg - Viedeň

Z chráneného územia WWF pri kaštieľskom areály v Marcheggu Vás navedie cyklocesta priamo cez dolnorakúske zámky Schloss Hof, Eckartsau a Orth v Národnom Parku Donau Auen co centra Viedne. Jedinečná cykotúra s rovnomerným zameraným na históriu a prírodné skvosti.
Trasa: Marchegg – SchlossHof – Engelhartstetten – Eckartsau - Orth – Wien
Poznámka: Odporúčame mať pri sebe osobné doklady a doklad poistenca v prípade potreby. Okruh vedie väčšinou po štátnych cestách.

Trasa 14-11 SK Slovenská strana rieky Moravy

oblasť Záhorská nížina:

SK 1. Moravská cyklocesta (79 km),

vedie po pohraničnej asfaltovej ceste pokojnou prírodou pozdĺž rieky Moravy. Je najdlhším náučným chodníkom na Slovensku a ponúka nevšedný zážitok prírodou v každom ročnom období.
Trasa: Devín – Devínska Nová Ves – Devínske Jazero - Vysoká pri Morave – Gajary – malé Leváre – až po Moravský Sv. Ján.
Poznámka: Trasa vedie takmer celá mimo cestnej siete. Na trase je mnoho občerstvení pre cyklistov. Minimálne prevýšenie je vhodná pre široké spektrum cykloturistov vrátane rodín s deťmi.

SK 2. Záhorská cyklomagistrála (č.024) (100 km).

Trasa vedie celým Záhorím od Devína až do Senice, v celkovej dĺžke 110 km, väčšinou po štátnych cestách. Je zameraná aj na hlavné pamiatky Dolného Záhoria.
Trasa: Devín – Devínska Nová Ves – Devínske Jazero – Zohor – Láb - Plavecký Štvrtok – Malacky – Kostolište – Gajary - Malé Leváre - Veľké Leváre - Závod - Šaštín –-Stráže, Holíč – Skalica
Poznámka: Trasa vedie väčšinou po štátnych cestách. Mimo obce sa musí cyklista riadiť platnými pravidlami cestnej premávky podľa znenia neskorších predpisov: Pridržiavať sa krajnice v smere jazdy motorových vozidiel, pri viacerých cyklistoch dodržať bezpečný odstup v rade za sebou. Cyklistická prilba, reflexné prvky na odeve (vesta) v prípade nepriaznivého počasia, osvetlenie, zákaz požitia alkoholických nápojov.

SK 3. Devínska Nová Ves – Marianka (11 km)

V Devínskej Novej Vsi vedie trasa po hlavných cestách až po koniec ulice J. Jonáša kde sa napája na starú cestu medzi Záhorskou Vsou a Devínskou Novou Vsou. Ďalej pokračuje miernym stúpaním do obce Mariánka. Mariánka je najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Môže sa pochváliť viacerými dominantami ako napríklad: lurdskou jaskyňou, krížovou cestou, svätou studňou a bývalým paulínskym kaštieľom.
Trasa: Devínska Nová Ves – Záhorská Bystrica - Marianka
Poznámka: Trasa nie je náročná a je vhodná pre rodiny s deťmi.

SK 4. C 7 Devín hrad – Devínska Nová Ves – Vysoká pri Morave (23 km),

Miesto sútoku Dunaja a Moravy bolo osídlené od praveku. V 9. storočí je toto miesto spojené s kniežaťom Rastislavom , ktorý tu nechal vybudovať mohutnú veľkomoravskú pevnosť. Neskôr sa tu postavil kamenný hraničný hrad, s množstvom prestavieb. V roku 1809 hrad zničili napoleonské vojská. Cesta vedie bývalým pohraničným chodníkom spájajúci strážne miesta bývalej „železnej opony“, ktorý lemoval celú bývalú rakúsko-československú hranicu. Na trase sú umiestnené náučné tabule.
Trasa: Devín hrad – Devínska Nová Ves - Marcheggske mosty – Devínske Jazero – Sútok Moravy a Maliny - Vysoká pri Morave
Poznámka: Trasa nie je náročná a je vhodná pre rodiny s deťmi. Za Devínskym jazerom je možnosť odbočiť podľa značenia na Stupavu po novovybudovanom cyklochodníku (4 km)

SK 5. C 8 (červená), Záhorská Ves – Vysoká pri Morave - Stupava – hrad Pajštún (24 km)

Cyklotrasa prechádzajúca záhorskou nížinou od rieky Moravy po kopce Malých Karpát poskytuje množstvo bohatých podnetov zo strany prírodných krás a histórie. V Stupave už 1. storočia pobývali Rimania, ktorý tu zriadili vojenskú stanicu. Po nich sa tu definitívne usadili Slovania. Obec patrila Uhorskému kráľovi, neskôr patrila pajštúnskemu panstvu. Do pozornosti padne určite stupavský barokový kaštieľ. Jeho súčasťou je jedinečný anglický park, ktorý zriadili Károlyovci. Nájdeme tu unikátne dreviny ako napríklad odrodu Tisovníka (Taxodium ascendens). K zrúcanine hradu Pajštún sa dá dostať priamo zo Stupavy alebo z obce Borinka.
Trasa: Záhorská Ves – Vysoká pri Morave - Stupava – hrad Pajštún
Poznámka: Trasa vedie väčšinou po štátnych cestách.

Malokarpatská oblasť

SK 6. Malokarpatská cyklomagistrála (č.003) (128 km).

Vedie z Vysokej pri Morave cez Zohor, popod Malé Karpaty do Rohožníku a na druhú stranu pohoria až do Nového mesta nad Váhom. Na trase je množstvo občerstvení určených aj pre cyklistov,
Trasa: Vysoká pri Morave – Zohor – Lozorno – Jabloňové – Pernek – Kuchyňa – Rohožník – Sološnica - Plavecké Podhradie - Plavecký Mikuláš – smer Nové Mesto nad Váhom.
Poznámka: Trasa vedie po štátnych cestách.

SK 7. Malacky – Borský Mikuláš - Senica (č. 2003).

Z Malaciek vedie cesta rovinatým územím borovicových lesov do obce Studienka, odkiaľ pokračuje cez Lakšársku Novú Ves a Borský Mikuláš do Senice. Križuje sa s viacerými cyklotrasami smerujúcimi do Malých Karpát. Malacky boli založené v r. 1206 z pamiatok najmä zaujme palffyovský kaštiel s parkom z r. 1622, františkánsky kláštor s kostolom zhotovený z r. 1653,kostol Najsvätejšej trojice z r. 1604, či vynovený židovská synagóga z r. 1755.
Trasa: Malacky – Studienka - Borský Mikuláš - Lakšárska Nová Ves - Senica
Poznámka: Trasa vedie väčšinou po štátnych cestách.

SK 8.Kuchyňa – Modra (č. 2003).

Trasa prepája východné a západné Podhorie Malých Karpát. Cesta začína na Malokarpatskej magistrále pri obci Kuchyňa a po prechode pohoria pokračuje cez rekreačnú oblasť Harmónia do Modry.
Trasa: Kuchyňa – Harmónia - Modra
Poznámka: V zalesnenej časti je nespevnený terén, možnosť stretu s turistami.

SK 9. Severné karpatské prepojenie (č. 2201). (20 km)

Trasa prepája západné a východné podhorie Malých Karpát. Začína pri Plaveckom Mikuláši na Záhorskej cyklomagistrále, cez pohorie prechádza do Smoleníc a Trstínu, kde sa opäť pripája na Záhorskú cyklomagistrálu.
Trasa: Plavecký Mikuláš – Smolenice - Trstín
Poznámka: V zalesnenej časti je nespevnený terén, možnosť stretu s turistami.

SK 10. Lozorno – Košarisko (č. 8005) Je to (10 km)

Je dlhá trasa po asfaltovej ceste z obce Lozorno v lesnatom prostredí Malých Karpát. Trasa prechádza popri troch vodných nádržiach a spája Záhorskú cyklomagistrálu s modrou trasou z Vysokej pri Morave do Sv. Jura.
Trasa: Lozorno – Košarisko
Poznámka: V zalesnenej časti je nespevnený terén, možnosť stretu s turistami.

SK 11. Vysoká pri Morave a Sv.Jur - (č. 2002).

Z Vysokej pri Morave cesta pokračuje do Stupavy a Borinky. Trasa prechádza naprieč Malými Karpatmi a slúži ako spojnica cyklotrás na Záhorí s východnou stranou pohoria. Celá trasa vedie po asfaltových cestách. Najzaujímavejší je úsek medzi Borinkou a Košariskom v kaňonovitom údolí Stupavského potoka, na území Borinského krasu.
Trasa: Vysoká pri Morave - Košarisko – Borinka - Modrá - Sv.Jur
Poznámka: Trasa vedie po štátnych cestách. Medzi obcou Borinka a Sv. Jurom je zákaz vjazdu motorových vozidiel.

Spoločná cyklotrasa slovensko-rakúskym Pomoravím

Slovensko Rakúsky cyklo okruh
Okruh začína v centre Záhoria v Malackách, mesta s palffyho srdcom a vedie do prihraničnej obce Záhorská Ves, kde sa kompou dostanete do Angernu an der March vstupnej brány do Dolného Rakúska. Trasa pokračuje aj poľnými cestami smerom cez Oberwiden až do Marcheggu mesta bocianov. Od palffyovského kaštieľa v Marcheggu a chráneného územia WWF sa plynulo dostanete k ďalšiemu klenotu Dolného Rakúska cisárskeho zámku Hof s priľahlými záhradnými terasami. Smerom na juh Vás cesta dovedie do obce Markhof (ktorá je vidieť z Devínskej Kobyly, ako najbližšia obec pri hraniciach so slovenskom) a do historického centra Hainburgu. V Hainburgu mate možnosť nastúpiť na lodné spojenie Hainburg Bratislava, alebo pokračovať po cyklochodníku cez obec Wolfstahl smer Bratislava most Lafranconi.
Trasa: Malacky – Záhorská Ves - Angern an der March – Oberweiden – Marchegg - Schloss Hof Mark Hof – Hainburg - Wolfstahl - Bratislava (most Lafranconi) – Karlová Ves –Devín – Devínska Nová Ves – Devínske Jazero – Zohor – Láb – Plavecký štvrtok - Malacky Poznámka: Odporúčame mať pri sebe osobné doklady a doklad poistenca v prípade potreby. Okruh vedie väčšinou po štátnych cestách.

The most general
Sports (111230x)
Attractions (71094x)
Discussion
Rebuilding the railway station
Disorientation street names