Wednesday | 17.1.2018 23:06 | Nameday: Nataša

Tips

Skôr ako sadnes na bicykel

Údržba bicykla nie je len dôležitá pred začiatkom sezóny, ale aj pred každou jazdou.

Rady počas cesty

Keďže na Slovensku je 80% trás vedených po cestných komunikáciách I. II. A III: triedy, treba dodržiavať pravidlá cestnej premávky platných v SR.

Pred cestou mimo obce je povinnosť u cyklistov nosenia cyklistickej helmy a za zníženej viditeľnosti, či počas jazdy v nočných hodinách musí byť cyklista riadne označený reflexnými prvkami, prípadne osvetlením.

Rady pre cyklistov

Jazdi čo najbližšie pri pravom okraji cesty a sleduj pozorne prevádzku okolo seba, aby si mohol včas spomaliť alebo zastaviť pred možným nebezpečenstvom.

Nikdy nejazdite dvaja vedľa seba, ani dvaja na jednom bicykli. Nevozte ani predmety, ktoré by mohli teba alebo ďalšie osoby zraniť.

Svoje úmysly dávaj najavo včas a takým spôsobom, aby ich ostatní vodiči aj chodci správne pochopili.

Pri každej zmene smeru jazdy daj včas a zreteľne znamenie paží.

Na prechode pre chodcov, najmä, keď odbočuješ vpravo alebo vľavo, daj prednosť prechádzajúcom chodcom.

Tam, kde je hustý prevádzku, veď bicykel radšej opatrne po chodníku.

Rešpektuj pokyny policajtov SR, svetelné signály a dopravné značky.

Buď ohľaduplný k ostatným účastníkom cestnej premávky.

Nezdržuj prevádzka zbytočne pomalou jazdou a neprekážaj ostatným vodičom.

Pri jazde si vždy chráň hlavu pred zranením cyklistickú prilbou.

Za zníženej viditeľnosti nezabudni včas rozsvietiť svetlo.

Obliekaj si farebné a svetlé oblečenie.

Pred každou jazdou na bicykli (aj počas jazdy) platí zákaz požívania alkoholických nápojov ako pri riadení motorových vozidiel.

Pravidelne ošetruj svoj bicykel a dbaj najmä na to, aby bolo riadne vybavené a malo v poriadku všetky súčasti, ktoré ti umožňujú bezpečnú jazdu.

Správaj sa vždy tak, ako by si chcel, aby sa ostatní správali k tebe.

Deti a bicyklovanie

Začínajúci cyklisti sú spravidla postihnutí častými pádmi z bicykla, ktoré bývajú zavinené nesprávnym spôsobom jazdy. K nim dochádza pri jazde zlým terénom alebo na neudržiavané vozovke, pri riskantným a nesprávnom spôsobe jazdy alebo len preto, že mladý cyklista ešte poriadne neovláda techniku jazdy. Tieto nehody, ak pri nich nedôjde k vážnemu zraneniu, nie sú spravidla vôbec evidované. Vodič, ktorý vidí malého cyklistu, by mal zvýšiť pozornosť a ísť okolo neho čo najopatrnejšie.

Mladý cyklista sa snaží ísť vždy po rovnom povrchu, neočakávane sa vyhýba všetkým nerovnostiam (koľaje, ostrým hranám, vychádzaním a pod). Nemá rád zachádzky ai pri malých vzdialenostiach využíva rôzne skratky, a to aj v rozpore s pravidlami premávky na pozemných komunikáciách, nevníma prípadné ohrozenie seba či iných.

Technicky nezvláda jazdu do kopca, preto nedodržiava rovno stopu jazdy. Nevie počítať s vetrom, napríklad pri predbiehaní alebo pri jazde krajinou s nepravidelne rozmiestneným porastom či nerovnosťami. Nedokáže sa rýchlo prispôsobiť zmenám režimu jazdy (rozbiehanie alebo zrýchlenie je veľký výdaj sily).

Problémy mu robí nasadanie a zosadania z bicykla. Nevie vždy dodržiavať rovno stopu jazdy a pre zabezpečenie rovnováhy musí vykonávať kývavé pohyby, takže zaberá väčšiu časť vozovky. Obchádza prekážku a predbieha často s malým bočným odstupom. Dianie v prevádzke prežíva ďaleko priamejšie a optické a akustické podnety z okolitého prostredia ľahko odpútavajú jeho pozornosť.

Jazda na bicykli je pre dieťa vlastne hrou (pohybom) a zásadne sa tým odlišuje od jázd plánovaných za určitým cieľom. Nedá sa očakávať, že mladý cyklista naznačí vždy zmenu smeru, a ak áno, tak nie včas, alebo sa vôbec neobhliadne, aby sa presvedčil, že predpokladaný úkon (odbočovanie vľavo, obchádzanie prekážky a pod) bezpečne prevedie.

Cyklistické prilby a ako na ne

Vyberajte prilbu s dieťaťom. Je oveľa jednoduchšie prinútiť dieťa, aby nosilo prílb. Odporúčame výmenu po 3 až 8 rokoch. v

Prilba musí mať ventilačné otvory. Každá veľkosť je prispôsobená rôznym veľkostiam hlavy. Použite sťahovacie remienky a prilbu správne "vylaďte".

Pre čistenie použite jemné mydlo a teplú vodu. Nepoužívajte prípravky, ktoré môžu prilbu poškodiť.

Ak idete niekam spoločne, majte svoju prilbu na hlave. Váš vlastný dobrý príklad veľa pomôže!

Začnite s nosením prilby od najútlejšieho veku, zvyk potom prirodzene rastie s dieťaťom.

Tým, že sa cyklistické prilby stanú normálnym zvykom, vylúči sa pocit odlišnosti. Cyklistická prilba je dobrá prevencia pred nepríjemnú skúseností z nehody na bicykli a chráni život i budúcnosť svojho nositeľa.

The most general
Sports (111229x)
Attractions (71094x)
Discussion
Rebuilding the railway station
Disorientation street names