Wednesday | 17.1.2018 23:13 | Nameday: Nataša

Cyklomost

Nový cyklomost

Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja schválili pripravovanú partnerskú dohodu o výstavbe cyklomosta cez rieku Morava v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Rakúska a Slovenskej republiky /2007-2013/. Cyklomost má spájať rakúsky Schlosshof a Devínsku Novú Ves lávkou, ktorá bude spojnicou medzinárodných cyklotrás. Most bude určený chodcom, cyklistom a záchrannej službe. Začiatok výstavby sa plánuje na rok 2011.

Uchádzači o cyklomost

Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja sa 27.6. 2011 otvárali obálky so súťažnými návrhmi na výstavbu cyklomostu z Devínskej Novej Vsi do Schlosshofu. Komisia zložená z piatich zástupcov rakúskej strany, piatich zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), jedného zástupcu Hlavného mesta SR Bratislavy, zástupcu Devínskej Novej Vsi a dvoch nehodnotiacich členov komisie, prijala 7 ponúk od slovenských i zahraničných stavebných firiem.

"Verím, že plánovaný začiatok výstavby na jeseň tohto roka sa nám podarí dodržať," uviedol Bratislavský župan Pavol Frešo. Hodnotiaca komisia pošle všetkým uchádzačom zápisnicu z otvárania obálok do piatich dní. Cyklomost bude široký štyri metre. Z celkovej dĺžky lávky 955 metrov tvorí oceľová mostná konštrukcia 525 metrov. Cyklisti pri jazde mostom prekonajú výškový rozdiel 7 metrov.

 

The most general
Sports (111232x)
Attractions (71094x)
Discussion
Rebuilding the railway station
Disorientation street names